مشاهده همه 11 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

آداپتور دیواری 24 ولت 1 آمپر

۷۰,۰۰۰ تومان

آداپتور دیواری، ورودی 220 ولت، خروجی 12 ولت، 1 آمپر مدل HP-2401000

Wall Power Supply Adapter 24V 1A

آداپتور رومیزی 12 ولت 2 آمپر

۵۰,۰۰۰ تومان

آداپتور رومیزی، ورودی 220 ولت، خروجی 12 ولت، 2 آمپر مدل NTS-02

Power Supply Adapter 12V 2A

آداپتور دیواری 12 ولت 1 آمپر

۳۸,۰۰۰ تومان

آداپتور دیواری، ورودی 220 ولت، خروجی 12 ولت، 1 آمپر مدل NTS-22

Wall Power Supply Adapter 12V 1A

آداپتور رومیزی 12 ولت 10 آمپر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

آداپتور رومیزی، ورودی 220 ولت، خروجی 12 ولت، 10 آمپر مدل LX-1210

Power Supply Adapter 12v 10A

آداپتور رومیزی 24 ولت 6 آمپر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آداپتور رومیزی، ورودی 220 ولت، خروجی 24 ولت، 6 آمپر مدل LX-2406000

Power Supply Adapter 24V 6A

آداپتور رومیزی 12 ولت 7 آمپر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

آداپتور رومیزی، ورودی 220 ولت، خروجی 12 ولت، 7 آمپر

Power Supply Adapter 12v 7A

آداپتور رومیزی 12 ولت 6 آمپر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آداپتور رومیزی، ورودی 220 ولت، خروجی 12 ولت، 6 آمپر

Power Supply Adapter 12v 6A

آداپتور رومیزی 12 ولت 5 آمپر

۹۰,۰۰۰ تومان

آداپتور رومیزی، ورودی 220 ولت، خروجی 12 ولت، 5 آمپر مدل FSP60-RDB

Power Supply Adapter 12V 5A

آداپتور رومیزی 12 ولت 4 آمپر

۹۰,۰۰۰ تومان

آداپتور رومیزی، ورودی 220 ولت، خروجی 12 ولت، 4 آمپر

Power Supply Adapter 12v 4A

آداپتور رومیزی 12 ولت 3 آمپر

۷۰,۴۰۰ تومان

آداپتور رومیزی، ورودی 220 ولت، خروجی 12 ولت، 3 آمپر

Power Supply Adapter 12v 3A