مشاهده همه 10 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

آداپتور صنعتی 24 ولت 15 آمپر

۲۹۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) فن دار 24 ولت 15 آمپر مدل S-480-24

Industrial Power Supply 24V 15A

آداپتور صنعتی 5 ولت 40 آمپر Slim

۳۰۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 5 ولت 40 آمپر Slim مدل S-200-5

Slim Industrial Power Supply 5V 40A

آداپتور صنعتی 24 ولت 20 آمپر

۴۶۵,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) فن دار 24 ولت 20 آمپر

Industrial Power Supply 24V 20A

آداپتور صنعتی 5 ولت 60 آمپر

۳۹۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) فن دار 5 ولت 60 آمپر

Industrial Power Supply 5V 60A

آداپتور صنعتی 5 ولت 40 آمپر

۲۵۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 5 ولت 40 آمپر مدل S-200-5

Industrial Power Supply 5V 40A

آداپتور صنعتی 12 ولت 10 آمپر

۱۳۶,۵۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 12 ولت 10 آمپر مدل S-120-12

Industrial Power Supply 12V 10A

آداپتور صنعتی 12 ولت 40 آمپر

۴۸۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) فن دار 12 ولت 40 آمپر

Industrial Power Supply 12V 40A

آداپتور صنعتی 24 ولت 2 آمپر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 24 ولت 2 آمپر مدل S-48-24

Industrial Power Supply 24V 2A

آداپتور صنعتی 5 ولت 4 آمپر

۶۵,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 5 ولت 4 آمپر

Industrial Power Supply 5V 4A

آداپتور صنعتی 5 ولت 12 آمپر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 5 ولت 12 آمپر

Industrial Power Supply 5V 12A