پروژکتور و والواشر (12)

نئون فلکسی (10)

نواری و استریپ (10)

قاب و کاور (12)

لنز و هولدر (15)