مشاهده همه 10 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

هیت سینگ تخت بزرگ

۶,۰۰۰ تومان

هیت سینگ تخت بزرگ

آلومینیومی

طول: 50میلیمتر

عرض: 49میلیمتر

ارتفاع: 22میلیمتر

هیت سینگ تخت کوچک

۳,۵۰۰ تومان

هیت سینگ تخت

سایز کوچک

آلومینیومی

طول: 30میلیمتر

عرض: 30میلیمتر

ارتفاع: 14میلیمتر

هیت سینگ تخت متوسط

۵,۰۰۰ تومان

هیت سینگ تخت

سایز متوسط

آلومینیومی

طول: 40میلیمتر

عرض: 41میلیمتر

ارتفاع: 19میلیمتر

هیت سینگ رگولاتور کوچک

۸۵۰ تومان

هیت سینگ رگولاتور

سایز کوچک

آلومینیومی

طول: 20میلیمتر

عرض: 14میلیمتر

ارتفاع: 9میلیمتر

هیت سینگ رگولاتور متوسط

۱,۵۰۰ تومان

هیت سینگ رگولاتوری

سایز متوسط

آلومینیومی

طول: 25میلیمتر

عرض: 23میلیمتر

ارتفاع: 15میلیمتر