مشاهده همه 11 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

PCB والواشر 24W/R-G-B

رایگان

XM-1060

PCB والواشر

24W

RGB

آلومینیومی

ابعاد: 1× 34 × 960 mm

PCB والواشر 36W/R-G-B

رایگان

XM-1061

PCB والواشر

36W

RGB

آلومینیومی

ابعاد: 1× 34 × 960 mm

PCB والواشر 36W

رایگان

XM-045

PCB والواشر

36W

آلومینیومی

ابعاد: 1× 34 × 960 mm

PCB 50W

رایگان

5B10C/FH-C1443

PCB

500W

آلومینیومی

ابعاد: 213×163×1 mm

PCB 30W

رایگان

10C3B/FH-C1818

PCB

30W

آلومینیومی

ابعاد: 171×131×1 mm

PCB 20W

رایگان

2B/FH-C1549

PCB

20W

آلومینیومی

ابعاد: 145×106×1 mm

PCB 6W

۶,۰۰۰ تومان

FH-L1132

PCB

6W

آلومینیومی

ابعاد: 88×61×1 mm