مشاهده همه 11 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

آداپتور صنعتی 5 ولت 40 آمپر CZCL

۴۳۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 5 ولت 40 آمپر مدل A-200W-5

Industrial Power Supply 5V 40A

آداپتور صنعتی 5 ولت 40 آمپر

۳۰۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 5 ولت 40 آمپر مدلCY-200D5JN1

Industrial Power Supply 5V 40A

آداپتور صنعتی 24 ولت 15 آمپر

۶۰۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) فن دار 24 ولت 15 آمپر مدل S-480-24

Industrial Power Supply 24V 15A

آداپتور صنعتی 5 ولت 40 آمپر Slim

۳۲۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 5 ولت 40 آمپر Slim مدل S-200-5

Slim Industrial Power Supply 5V 40A

آداپتور صنعتی 24 ولت 20 آمپر

۷۰۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) فن دار 24 ولت 20 آمپر

Industrial Power Supply 24V 20A

آداپتور صنعتی 5 ولت 40 آمپر Mehr

۲۲۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 5 ولت 40 آمپر مدل S-200-5

Industrial Power Supply 5V 40A

آداپتور صنعتی 12 ولت 10 آمپر

۲۲۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 12 ولت 10 آمپر مدل S-120-12

Industrial Power Supply 12V 10A

آداپتور صنعتی 12 ولت 40 آمپر Sun Power

۵۵۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) فن دار 12 ولت 40 آمپر

Industrial Power Supply 12V 40A

آداپتور صنعتی 24 ولت 2 آمپر Sun Power

۱۳۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 24 ولت 2 آمپر مدل S-48-24

Industrial Power Supply 24V 2A

آداپتور صنعتی 5 ولت 12 آمپر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

آداپتور صنعتی (فلزی) 5 ولت 12 آمپر

Industrial Power Supply 5V 12A